• önümleri

600 * 1200mm ýalpyldawuk görnüş

600 * 1200mm ýalpyldawuk görnüş

Düşündiriş

Bu dizaýn, tebigy daşyň gözelligini we ýönekeýligini görkezýän özboluşly nepisligi bilen tapawutlanýar: uly formatly plitkalaryň baş rol oýnaýan taslamalarynda ajaýyp ylham çeşmesi hökmünde çykyş edýän material.Smoothumşak ýalpyldawuk pellehana bilen bilelikde, ahyrky netije islendik ýerde gowy görünýän, diwarlary we pollary geýip, ýaşaýyş ýerlerine ýakymly täsir galdyrýan seriýadyr.Fotografiki yşyklandyryş we kompýuter monitorlary kafelimiziň görnüşine täsir edip biljekdigi sebäpli, sargytlary diňe görkezilen suratlara esaslanmagy maslahat bermeýäris.Daş kafel wekilinden häzirki nusga soramagyňyzy haýyş edýäris.

Aýratynlyklar

03

Suwuň siňdirilmegi: < 1%

05

Jemleýji: Matt / ýalpyldawuk / Lapato

10

Programma: Diwar / pol

09

Tehniki: düzedildi

Ölçegi (mm) Galyňlygy (mm) Gaplamak maglumatlary Gidiş porty
Kompýuter / ctn Sqm / ctn Kgs / ctn Ctns / Palet
800 * 800 11 3 1.92 47 28 Qingdao
600 * 1200 11 2 1.44 34.5 60 + 33 Qingdao

HIL BARLAGY

Hiliň gany hökmünde kabul edýäris, önümi ösdürmek üçin eden tagallalarymyz berk hil gözegçiligi bilen gabat gelmelidir.

14
Tekizlik
galyňlygy
Ightagtylyk8
25
Gaplamak
Palet

Hyzmat uzak dowamly ösüşiň esasydyr, hyzmat düşünjesine berk ýapyşýarys: çalt jogap, 100% kanagat!


  • Öňki: Y126021 seriýaly gum daş moda pollary / Döwrebap pol plitalary / Iň köp satyjy / Daş effekt plitalary
  • Indiki: GP612126 seriýaly içerki keramiki diwar plitalary / aşhana we hammam bezegi

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň: