• ýuehai

Korporatiw stil

Korporatiw stil

Sergi

2016-njy ýyldan başlap her bir Kanton ýarmarkasyna gatnaşdyk, şol ýerde gadyrly müşderilerimizi bilýärdik

sdr
sdr
Sergi3
tabyt
Sergi6
Sergi7

Öz sergi zaly

Foşanda işewürlik ýygnagy üçin öz sergi otagymyz.

Sergi zaly
Sergi zaly1
Sergi zaly2

Topar maşklary

Kompaniýa, bölümleriň we kärdeşleriň arasynda aragatnaşyk, alyş-çalyş we hyzmatdaşlygy ösdürmek, işgärleriň duýgusyny has-da güýçlendirmek, işgärleriň boş wagtyny baýlaşdyrmak, topar medeniýetiniň gurluşygyny güýçlendirmek, toparlaryň jebisligini ýokarlandyrmak, işgärleriň toparynyň aňyny ýokarlandyrmak we umumy gurluşygy ösdürmek üçin topar döretmek çärelerini yzygiderli guraýar. toparynyň ösüşi.

ts1
ts
Topar maşklary 1

Müşderilere baryp görüň

Hyzmatdaşlarymyz hakda has köp bilim almaga sebäp bolan Singapura, Filippinlere, Wýetnam, Päkistan we ş.m. iş saparymyz:
marketing usuly, önüm ulgamy we düzümi, nädip görkezmelidigi, ýerli bazar ýagdaýy we ş.m.
  • Müşderilere baryp görüň7
  • Müşderilere baryp görüň02
  • Müşderilere baryp görüň5
  • Müşderilere baryp görüň6
  • Müşderilere baryp görüň3
  • Müşderilere baryp görüň4
  • Müşderilere baryp görüň

Habaryňyzy bize iberiň: